Solný důl Hallein a projížďka lodí po horském jezeře Attersee
Podíváte do útrob jednoho z nejstarších dolů světa, pokocháte se pohledem na horské masivy Alp z lodě plující na jezeře Atersee.
Navštívíte solný důl, kde se svezete po staré havířské skluzavce, projedete se v podzemí na loďce po jezeru a překročíte hranici do Německa. Horské masivy Alp uvidíte z lodě největšího jezera Solné komory Atersee. Kavárničky a příroda u jezera vybízí k odpočinku a posezení.
Cena: od 1499,00 Kč od 1399,00 Kč - sleva 7%
Termíny: 17.08.2024
Nástupní místa: Praha, Benešov, Tábor, České Budějovice
Typ: Poznávací
Země: Rakousko

Popis


Odjezd z Prahy ve 3:00 hod.  Nejdříve navštívíte Solný důl Hallein. Přejezd k jezeru Attersee. Osobní volno, projížďka lodí po místním jezeře. Návrat do Prahy okolo 23:00 hodin. 

Solný důl Hallein

Při vstupu do dolu  dostanete helmu a bílé hornické uniformy, abyste se neušpinili. Potom nasednete na jednoduchý vláček, připomínající pojízdnou lavici, který vás za pár minut vysadí v nitru hory Dürrnberger.  Z podzemní stanice jdete pěšky úzkými, měkce osvětlenými štolami dál do útrob hory. Minete kapličku, překročíte hranici do Německa.  V polovině cesty přichází na řadu nejoblíbenější turistická atrakce. Třicetimetrová historická dřevěná skluzavka, po které se v záklonu řítíte do hlubin dolu a času. Vyplivne vás kousek od podzemního Solného jezera. V rozlehlé jeskyni zní tichá hudba a loď s turisty se pomaloučku sune přes 70 metrů dlouhé jezero k protějšímu břehu. Pod vámi je dvoumetrová hloubka.
 

Jezero Attersee

Attersee je největším jezerem Solné komory a 3. největším jezerem v Rakousku. Nachází se ve spolkové zemi Horní Rakousy, konkrétněji v oblasti Attersee-Attergau. Celá oblast je pak součástí Solné komory. I přesto že je Attersee ledovcového původu, v létě dosahuje teplota vody až 25 stupňů Celsia.

Cena zahrnuje: přepravu autobusem vybaveným WC a klimatizaci,služby průvodce 
Cena nezahrnuje: cestovní pojištění, vstupné
Cena vstupného - vstupné do solného dolu a projížďka lodí po jezeře:1300 Kč. Pokud máte zájem o zajištění vstupenek, je nutno vstupenky v objednávce výletu rezervovat a uhradit dle smlouvy.